Højbede i haven

Højbede er i stærk fremmarch i de danske haver - med god grund. I et højbed kan man sikre optimale vækstforhold for sine planter, man undgår at skulle bøje sig ned, og man får planternes duft og skønhed tættere på. Og så kan højbedene være et spændende arkitektonisk indslag i haven.

 

 Højbede i haven

Skab bedre jordbunds-forhold

Med et højbed kan du give dine planter særligt gode forhold: Her kan du nemlig skabe en løs jord af høj kvalitet, som rødderne har nemt ved at trænge ned i og tage næring fra. Du kan også bruge højbede til at lave en jordbund, der ikke findes andre steder i haven - f.eks. for at lave et surbundsbed til rododendroner o.l. 

 

Hævede højbede er en særligt god idé, hvis havejorden er vandlidende - altså meget våd. Men alle haver kan nyde godt af højbede, hvor vækstforholdene skaber særligt frodige planter. For sunde planter er smukke planter.

 

 

Perfekt, når knæ og ryg skal skånes

Højbede er nemmere tilgængelige end jord i terræn; man skal ikke bukke sig så langt ned for at luge - eller bare for at nyde planterne. Og man undgår at skulle kravle på knæene for at holde bedet rent. I øvrigt betyder højbedenes frodighed også, at planterne hurtigt lukker af for ukrudt - og dermed minimerer behovet for løbende vedligeholdelse.

 

Undgå at træde på jorden

Den løse jord er en af de helt store fordele ved højbedene. Derfor skal du undgå at træde på den, så den falder sammen. Vælg højbede med en bredde, hvor du stadig kan nå ind til midten uden at træde ud i selve jorden.

 

Højbede kræver mere vand end almindelig havejord

Når højbede hæves mere end 5 cm over jordens overflade, øges fordampningen - også gennem bedets sider. Derfor skal man være opmærksom på at vande godt i den tørre tid.

 

Husk jorden under selve højbedet

Jorden er den allervigtigste faktor i enhver have. Hvis dit højbed skal omfatte planter, der sender rødderne langt ned, skal du også sørge for løs og god jord under selve højbedets underkant. Der må ikke være for stor forskel i jordens beskaffenhed; hvis rødder, der starter i løs muld, pludselig støder på f.eks. hård lerjord, risikerer du, at rødderne bøjer af og filtrer sammen på overfladen. Ideelt set bør jorden være ens hele vejen igennem, men sørg under alle omstændigheder for at grave den underliggende jord godt igennem, inden højbedet etableres. God muld/godt omsat kompost forbedrer alle slags jord, og tung lerjord kan lettes ved at tilføre sand eller fint grus. 

 

Hav krydderurterne lige ved hånden

Mange laver et højbed tæt ved husets indgangs- eller terrassedør og planter det til med krydderurter. Så er det let at klippe grønt drys til madlavningen - og højbedet kan skabe perfekte forhold til urterne, så de giver maksimalt udbytte. Medtag gerne et par stedsegrønne vækster i kassen - f.eks. buksbom - så der er noget at se på hele året.

 

Ekstra beskyttelse mod snegle

Det kan være svært at beskytte hele haven mod snegle, men et højbed er nemmere at holde sneglefrit. Nogle sværger til ledninger, der giver et ganske svagt stød, andre til skarpe kanter omkring hele beddet. Man kan også blot drysse Ferramol eller et lignende middel rundt om beddet, så sneglene ikke når ind. 

 

Mål op, inden du køber rammen!

Hvis du vælger at købe rammen til dit højbed som samlesæt, skal du huske, at dimensioner kan snyde. Det højbed, der ser enormt ud i butikken, kan virke meget lille og beskedent ude i haven. Omvendt kan et terrassehjørne pludselig vise sig at blive lovligt trangt, når det nye bed er på plads. Så mål endelig op på forhånd, så du ved, hvad der er plads til - og hvad der vil se bedst ud. Marker eventuelt højbedets fremtidige beliggenhed med pæle eller ved at drysse sand ud på jorden (f.eks. ved hjælp af en tom colaflaske) - så får du et godt indtryk af, hvilken størrelse, der er passende. Husk, at du skal kunne nå ind til beddets midte uden at træde op i jorden!

 

Sammenhæng skaber harmoni

Haveanlæg bliver som regel smukkest, når man udvælger nogle få materialetyper og bruger dem konsekvent igennem alt arbejdet. Det gælder, når man vælger fliser til terrasser og havegange - og det gælder også, når man laver højbede.

 

Hvis stilen i haven er til kampestensmure, vil det typisk være smukkest at lave alle højbedene på den måde. Hvis man vælger træ, bør man også der være konsekvent. Man kan dog sagtens eksperimentere med forskellige farver på den samme bræddetype eller lignende - blot der er en overordnet sammenhæng mellem de forskellige dele.